Het kan vriezen en het kan dooien
Foto: Schaatsbaan in aanleg
In de ochtend uren werden de voorberidingen getroffen en werd er gestart met het volpompen van de parkeerplaats met grondwater. Foto: Schaatsbaan in aanleg Door een storing aan de pompinstallatie, liepen de werkzaamheden wat vertraging op en was de baan in de middag uren nog niet geheel onder water komen te staan.
Inmiddels blijken er wat problemen met het waterniveau te zijn, zodat de aangroei van het ijs op zich laat wachten.
Plaatje: IJsblokjes
Inmiddels is gebleken dat technische problemen de realisatie van de ijsbaan onmogelijk maken. Voor de volgende vorstperiode is er hoop dat het wel gaat lukken.