Jaarvergadering bijna een hamerstuk
Vrijdag 19 december 2008 vond de algemene ledervergadering plaats. De vereniging kan terugzien op een goed jaar en de meeste stukken waren hamerstukken. Belangrijkste nieuwsfeit was dat hoofdtrainer Cees Spek een seizoen heeft bijgetekend.

Foto: Jaarvergadering

De leden van het bestuur.

De kantine zal op dinsdagavond na 21:00 uur gesloten zijn. De selectiespelers zoeken naar een oplossing. Marcel Helderton, trainer van het tweede elftal, heeft te kennen gegeven met onmiddelijke ingang ziin functie neer te leggen. Het bestuur werkt aan een oplossing. Op financieel gebied waren er een paar tegenvallers, maar de vereniging staat er nog steeds goed voor. Op voetbaltechnisch gebied wordt er hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan dat waarschijnlijk in het seizoen 2009 - 2010 zal worden ingevoerd. De jubileumcommissie is druk bezig met de voorbereidingen van activiteiten in het kader van het 60-jarig bestaan volgend jaar. De jeugdafdeling groeit als nooit tevoren. Het jeugdbeleidsplan heeft zijn vruchten reeds afgeworpen, maar zal daar waar nodig, na evaluatie, worden bijgesteld.
Wim van Baal, Janus van de Kop en Hennie van Baal zijn herkozen als bestuurslid. Wat de accommodatie betreft is dit jaar de nieuwe afrastering geplaatst. Wegens de groei van het aantal leden, is echter uitbreiding van de accommodatie gewenst. Extra kleedkamers zijn hard nodig en het hoofdveld is aan vervanging toe. Het bestuur is hierover in overleg van de gemeente Buren.