Nieuwjaarsreceptie en meer
Zondag 4 januari 2009 stond bij Teisterbanders alweer de eerste activiteit van het jaar op het programma: het Hoge hoed toernooi. Aansluitend was er de nieuwjaarsreceptie. 

Foto: Hoge hoed toernooi

Kom dacht Hennie van Baal: we beginnen met een shuttle-run-test om die oliebollen er meteen weer vanaf te lopen.
Foto: Hoge Hoed toernooi De blik op de bal gericht door Tom Verkerk en William Gremmen.
Foto: Hoge Hoedtoernooi Concentratie bij Martijn van Duren.
Foto: Hoge Hoed toernooi Bas Verkerk en Guido Zennemers: wie springt het hoogst?
Foto: Hoge Hoed toernooi Arie Arisse schermt de bal af voor Tony Lahey.
Foto: Hoge Hoed toernooi Trainer Cees Spek doet het nog een keertje voor.
Foto: Hoge Hoed toernooi Neen Erwin Niemantsverdriet er zit geen Glüwein in.
Foto: Nieuwjaarsreceptie 2009 Vice-voorzitter Eric Wellner nam de afwezige voorzitter Goos van Alphen waar en kweet zich uitstekend van zijn taak.
Hij bedankte de vrijwilligers binnen de club, maar riep tevens de wat minder actieve leden op actiever te worden als vrijwilliger. De vereniging blijft maar groeien en dat is een goede zaak. Echter meer kader is hard nodig. Ook op het gebied van de accommodatie is het bestuur in overleg met de diverse lagen van de overheden. Uitbreiding / vervanging van bepaalde onderdelen van de accommodatie is dringend noodzakelijk.
Hierna was het tijd voor de huldiging van een aantal jubilarissen. Ere-lid Jan van Veenendaal kon helaas niet aanwezig zijn, maar zijn vijftig jarig lidmaatschap ging middels een bloemstuk dat hij mocht ontvangen niet onopgemerkt voorbij. Ook Rob Besems en Frans Berwald, beide 25-jaar lid, konden helaas niet aanwezig zijn. Wel aanwezig en ook 25-jaar lid, waren Remco van Dee en Edward Bergacker. Beide stammend uit families die reeds generaties lang aan Teisterbanders zijn verbonden.
Foto: Nieuwjaarsreceptie 2009 Remco van Dee krijgt de Teisterbanders speld en een bos bloemen uitgereikt.
Foto: Nieuwjaarsreceptie 2009 Ook voor Edward Bergacker de speld en een bos bloemen.
Foto: Nieuwjaarsreceptie 2009 Namens de jubileumcommissie kreeg voorzitter André Denekamp het woord. Zijn commissie is druk bezig met de activiteiten in het kader van het zestig jarig bestaan dat Teisterbanders dit jaar zal vieren. Hij verwees naar de reeds aan alle leden verstrekte kalender, maar er volgt nog veel meer.
Foto: Nieuwjaarsreceptie 2009 Het bord met de namen van sponsor van de jubileumactiviteiten.
Foto: Nieuwjaarsreceptie 2009 Een van de sponsoren is de club van vijftig. Robin Niemantsverdriet, voorzitter van die club, haalde een verrassing uit de hoge hoed. Alle leden krijgen een Teisterbanders jubileumshawl. De eerste examplaren waren voor de bestuursleden.
Foto: Nieuwjaarsreceptie 2009 Daar kon het bestuur, Hennie van Baal, Frans Hofstede, Gerrit Niessen, Janus van de Kop, Sandra Scholten, Eric Wellner en Wim van Baal, de handen wel voor op elkaar krijgen.
Hennie van Baal, bestuurslid voetbaltechnische zaken, deelde mee dat Janus van de Kop tot het einde van het lopende seizoen Marcel Helderton zal vervangen in de begeleidingsstaf van het tweede elftal.