Pennenvrucht
VAN ZWARTE BROEK EN WITTE TRUI
NAAR WITTE BROEK EN BLAUWE TRUI
08-08-1949  -   08-08-2009
60 jaar 
Op 21 november 2009 ..

Viert de voetbalvereniging Teisterbanders haar 60 jarig jubileum en de vereniging laat dit jubileum uiteraard niet ongemerkt voorbij gaan. Ter gelegenheid hiervan is een jubileum kalender 2009 uitgebracht. In deze kalender zijn de jubileum activiteiten op genomen, tevens alle andere activiteiten, die u van Teisterbanders gewend bent.
Een 60 jarig jubileum is geen sinecure en verenigingen die een dergelijke mijlpaal weten te bereiken, mogen tot de sterkeren worden gerekend. Voetbal is meer dan alleen het spel. Een grote organisatie van vrijwilligers is noodzakelijk om dat sportieve spel en aanverwante activiteiten in Avezaath mogelijk te maken. Ik denk hieraan het bestuur, de trainers, de grensrechters, de terrein- en materiaalbeheer, Lente jubileumcommissie, coaches, sponsors, enzv.  Kortom een hele organisatie waarvan alleen die twee keer 45 minuten de aandacht trekt.
Het valt niet altijd mee om zoveel jaren een vereniging met vrijwilligers in goede banen te leiden. Een woord van waardering aan de bestuurders van toen en nu is dan ook zeker op zijn plaats.
Op gemerkt dient te worden, dat naast de hoogte punten ook diepte punten in de 60 jaar geschiedenis van de Teisterbanders zijn geweest. Sommige momenten zijn of worden in beeld gebracht en worden voor mensen van nu en die van morgen vereeuwigd. Het heden wordt soms pas goed begrepen, wanneer er iets over het verleden wordt verteld.
Teisterbanders is als vereniging een belangrijke factor in de Avezaathse samenleving. Invloed van sport op sociaal, fysiek vlak is van belang. 
Een dorp als Kerk-Avezaath met ongeveer 1100 inwoners en met regionale functie, heeft een goede uitstraling middels de sport nodig. Ik vind dat het beleid in de toekomst recreatief moet zijn, gericht op de ontwikkelingen en veranderingen in onze samenleving.
Teisterbanders is een grote vereniging aan het worden naast de 4 senioren, beschikt Teisterbanders over 6 junioren elftallen, waarvan twee meisjes elftallen en 10 pupillen elftallen.
Gezien het aantal jeugdteams is er ook een sterke solide basis voor de toekomst.
Tenslotte wil ik alle mensen die meewerken aan de organisatie in het jubileumjaar heel veel succes wensen. Ik spreek de wens uit, dat de vereniging Teisterbanders de komende jaren met veel enthousiasme en sportieve prestatie kunnen blijven profileren. Ik feliciteer u van harte met dit zestigjarig bestaan en wens ik u veel sportief geluk voor de toekomst.

Gerrit Knobbout.