Van wie is deze voet?
Sinds enige tijd loopt er een Teisterbanders speler wat moeilijk. Zijn onderbeen zit in het gips wegens een breuk. Weet u wie zijn voet dit is? 

U kunt uw oplossing sturen naar vanjevriendenmoetjehetmaarhebben@ziekenboeg.nl.

N.B.: Tom Jonkhart is uitgesloten van deelname.

Foto: Van wie is deze voet?

Wie houdt al enige tijd zijn poot stijf?