Van het bestuur
Beste sportvrienden,

Als vereniging hebben we een goed seizoen 2008-2009 beleefd. Onze vereniging groeit als nooit tevoren. Deze groei brengt met zich mee dat Teisterbanders uit zijn jasje groeit. In 2008 en 2009 zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente Buren. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een subsidie van 10.000 en 75000 euro. Deze subsidie had te maken met het feit dat sinds de privatisering de gemeente de toezeggingen t.a.v. de accommodatie nog steeds niet was nagekomen. Gezien het feit dat de gemeente zoals een ieder weet fors moet bezuinigen en voor de komende jaren dat credo ook in zijn vaandel heeft staan, moeten wij vanuit de vereniging ons sportcomplex voor een groot deel zien te onderhouden en moderniseren uit eigen middelen. Dit is natuurlijk ten opzichte van met name onze jeugd niet reëel. Wij blijven daarom als bestuur de gemeente daar waar mogelijk wijzen op het feit dat Teisterbanders een belangrijke rol speelt in het sociale gebeuren voor zowel Kerk-Avezaath als omliggende dorpen. 

Inmiddels zijn onze velden wederom speelklaar gemaakt voor de competitie, er zijn hekken rondom het complex geplaatst en een nieuwe verwarmingsketel is geplaatst die aan alle moderne eisen voldoet zodat iedereen zich (warm) kan douchen na de wedstrijd. Ook is het complex geschilderd. 

Op dit moment speelt nog de kwestie van de wel bekende sloot achter onze velden. Wij hopen dat de hierbij betrokken mensen in ons dorp de verantwoordelijkheid zullen nemen om dit zo snel mogelijk op te lossen in samenwerking met de gemeente en het waterschap. Zodra dit probleem is opgelost, kan Teisterbanders de velden in die staat brengen dat er het hele jaar gebruik van genaakt kan worden en dat ze voldoen aan de normen van de KNVB.

Zoals u allen weet bestaat de vereniging 60 jaar. Onze jubileumcommissie onder aanvoering van André Denekamp heef dit jaar fantastische activiteiten georganiseerd voor zowel de jeugd als senioren. Zij krijgen daarvoor een groot compliment van het bestuur! 

Binnenkort zullen de leden een brief ontvangen van de commissie waarin u wordt uitgenodigd dit jubileumjaar op een grandioze manier af te sluiten. De activiteiten in het kader van het jubileum kunnen dankzij de medewerking van de sponsors geheel kostendekkend worden georganiseerd. 

Op dit moment hebben wij een jeugdafdeling van 16 elftallen waaronder 2 meisjesteams. Bij deze willen wij de voorzitter Eric Wellner en de jeugdbestuursleden complimenteren zoals zij de zaken hebben neergezet voor het nieuwe seizoen. Wij hopen en wensen dat het een succesvol seizoen mag worden voor alle trainers, begeleiders, spelers en speelsters en uiteraard voor het jeugdbestuur. 
Onze senioren zijn dit seizoen verrijkt met een dameselftal dat extra dimensie binnen de club brengt. Wij hopen dat deze dames zich thuis gaan voelen bij de vereniging zodat we gezamenlijk aan succesvolle jaren kunnen bouwen en wensen de dames, trainers en begeleiders veel succes dit seizoen. 

Ook onze herenelftallen wensen wij een succesvol seizoen toe. Het is te hopen dat het 1ste elftal wederom in het linkerrijtje terecht komt. Aangaande het 2de elftal hopen wij op een kampioenschap, het 3de en 4de elftal wensen we een leuk en goed seizoen toe. Voor de trainers en begeleiders zal het een pittig seizoen worden, zeker gezien de resultaten van het vorige seizoen. 

Namens het bestuur,
Goos van Alphen, voorzitter
Sandra Scholten, secretaris