Van de bestuurstafel
Beste sportvrienden,

De eerste helft van het seizoen 2009/2010 is al weer gespeeld. Gezien de resultaten kunnen we concluderen dat ons 1ste elftal tot op heden door verschillende oorzaken niet datgene heeft gebracht dat wij allen er van gehoopt hadden. Het is duidelijk dat ons 2de elftal beter in zín vel zit met de nieuwe trainer en daardoor ook betere resultaten behaalt. Ons 3de en 4de elftal draait goed mee in de competitie. Ons dameselftal heeft de eerste competitiehelft op de tweede plaats afgesloten en draait nog steeds mee voor het kampioenschap. 

Onze jeugdelftallen presteren wisselvallig maar werken keihard om dat te verbeteren. Zeker is dat ze in een zware competitie zijn ingedeeld en daardoor ook moeten wennen aan het niveau van de tegenstanders.
Helaas hebben wij door verschillende oorzaken het A-elftal moeten opheffen. Een gedeelte van de spelers is naar de senioren gegaan en een deel naar het B-elftal. Wij hopen binnen twee jaar weer een A-elftal neer te zetten. Wat nu een stapje terug is, is straks misschien twee stappen vooruit. 
Op 14 december j.l. hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Deze werd redelijk bezocht, ofschoon wij als bestuur hopen dat in de komende jaren deze belangrijke vergadering door meer mensen bezocht zal worden in het belang van de club zodat uw mening ook gehoord kan worden. Dit kan ten goede komen aan het optimaliseren van onze vereniging.
Zoals u heeft kunnen lezen zijn wij genoodzaakt geweest de contributie te verhogen in verband met de toenemende kosten waar de vereniging mee te maken heeft gekregen de afgelopen jaren. Gezien het feit dat er minimale steun vanuit de gemeente komt moeten wij steeds meer zaken zelf ter hand nemen en organiseren om onze begroting rond te krijgen. 
In 2009 heeft de firma Oostendorp twee units geschonken. De ene unit is geschonken aan de corsoclub omdat deze ook behoefte had aan een extra ruimte. Deze unit was minder geschikt om als kleedkamer te dienen. Met de andere unit is de vereniging blij,  omdat we hiermee een stukje van het probleem kleedkamers kunnen oplossen. Op 19 februari a.s. zal de unit officieel in gebruik worden genomen. 
Nieuw voor Teisterbanders is het fenomeen ijsbaan. Onder leiding van Albert Kock heeft de ijscommissie gezorgd voor een extra attractie bij de vereniging. De gemeenten Kerk- en Kapel-Avezaath, Erichem en zelfs mensen die zich nog nooit op ons terrein hadden begeven, hebben zich met deze ijsbaan prima vermaakt. Bij deze wil het bestuur de ijscommissie bedanken voor hun fantastische  initiatief. Laten wij hopen voor de  schaatsers dat wij dit in 2010 kunnen herhalen (met Jägermeister).
Te uwer informatie: aan het eind van het seizoen gaan wij afscheid nemen van onze hoofdtrainer Cees Spek die Teisterbanders de afgelopen jaren fantastisch heeft getraind en begeleid. Dat heeft geleid tot een promotie van het 1ste elftal naar de 4de klasse. Wij hopen dat zij aan het eind van het seizoen 2010 ook in deze klasse kunnen blijven spelen. Voor de huidige selectie is in middels een opvolger gevonden, en wel in de persoon van de heer J. van Setten, thans trainer van het succesvolle BZS. 
Voor het 2de elftal de gesprekken in een vergevorderd stadium met onze huidige trainer.

Wij wensen iedereen een fijne (ski-of zon)vakantie. 

Namens het bestuur
Goos van Alphen, voorzitter 
Sandra Scholten, secretaris