Van de bestuurstafel
Beste sportvrienden,

Het seizoen 2010/2011 is weer van start gegaan. Ons eerste elftal heeft  zich geplaatst voor de tweede ronde van de beker. Ons tweede team versloeg Waalkanters en bekert ook verder. Voor het derde en vierde team ging de competitie op 19 september van start. Het dames zondag elftal is in de beker ook goed van start gegaan en is automatisch van de 4de klasse gepromoveerd naar de 3de klasse.

Van Erik Rekveld, onze jeugdvoorzitter, heb ik begrepen dat onze jeugdelftallen van zowel de jongens als de meisjes vol enthousiasme en overgave zijn gestart aan de bekercompetitie wedstrijden. 

Onze velden zijn gerenoveerd. Helaas moeten wij constateren dat dit niet helemaal is gelukt ten aanzien van het tweede veld en de trainingshoek. De oorzaak is dat we de velden waarschijnlijk te snel zijn gaan gebruiken om goed voorbereid te zijn op de nieuwe competitie, dit kon niet anders. Ons hoofdveld ligt er duidelijk beter bij, maar doordat het probleem van de sloot nog steeds niet is opgelost door de gemeente is de waterafvoer niet naar wens, waardoor bij regenval problemen ontstaan.

Het moge duidelijk zijn dat wij onze handen ineen moeten slaan om het seizoen 2010 / 2011 t.a.v. trainingsavonden en competitiewedstrijden zo goed mogelijk te laten verlopen. De wens van mij is dan ook duidelijk: iedereen moet zijn steentje bijdragen zowel op sportief vlak als ook op het gebied van vrijwilligerswerk: respecteer elkaar en werk samen. Dit is noodzakelijk voor de toekomst van Teisterbanders.

Op bestuurlijk vlak zijn wij op dit moment in druk overleg met de gemeente om de kadernota van de gemeente te bestrijden t.a.v. de broodnodige subsidies die wij jaarlijks ontvangen. De gemeente heeft aangegeven deze totaal af te bouwen zoals vermeld in de kadernota 2011 / 2014. Dat betekent  een inkomstenverlies van ongeveer € 20.000,-. Het moge duidelijk zijn dat dit onaanvaardbaar is. Om dit op te vangen zou een contributieverhoging nodig zijn van 5 - tot 100%. 
“De voetbalverenigingen hebben een belangrijke sociale rol, zowel binnen de clubs als in de relatie tussen bewoners van de verschillende kerndorpen in de gemeente”.
Wij als bestuur en ondergetekende doen er alles aan om deze subsidies te behouden.
De noodzaak van een kunstgrasveld is groter dan ooit. Helaas zijn de kosten hiervan ongeveer € 300.000,-, voor een verenging als Teisterbanders niet op te brengen. Hoe kunnen wij een kunstgrasveld verwezenlijken in het belang van onze vereniging? 

Op dit moment hebben we bij de jeugd een ledenstop. Dit kan niet de bedoeling zijn, onze jeugd heeft het recht om op een goede manier zijn sport te beleven. 
Voetbal is leuk, leerzaam en gezond. Voetbal draagt bij aan de binding van de samenleving in onze dorpen. Voetbal kan bijdragen aan gezondheid en het stimuleren en motiveren van kinderen. 
Wij wensen alle leden een sportief en succesvol seizoen toe.

Namens het bestuur

Goos van Alphen, voorzitter

Terug naar Teisterbanders.