Van de bestuurstafel
Beste sportvriend(inn)en en vrijwilligers,

Het seizoen 2010-2011 is afgesloten. Zowel sportief als commercieel kunnen we spreken van een succesvol seizoen. 
Op sportief gebied zijn er vooral door onze dames en meiden successen behaald. Alle drie de  elftallen zijn kampioen geworden, een geweldige prestatie. Bij de jeugd zijn de volgende elftallen kampioen geworden: MA1, MB1 en de E1.
Wat betreft onze jeugd is ons jeugdbestuur onder leiding van Erik Rekveld een beleid aan het uitzetten dat zijn vruchten in de toekomst moet afwerpen. Bij dezen willen wij jullie dan ook verzoeken om hier alle steun aan te geven, gezien de toekomst maar vooral in het belang van Teisterbanders, dus ons allen. Indien u op dit moment nog geen actieve functie heeft en u heeft wel mogelijkheden hiervoor, meldt u dan aan bij Erik Rekveld, Gijs van Mourik of Albert Kock en bespreek met hen waarvoor u binnen de jeugd mogelijkheden liggen om onze jeugd te ondersteunen. 
Wat betreft onze dames, junioren en senioren, ligt er weer een duidelijke uitdaging in het nieuwe seizoen waarin ze onbekende en sterkere tegenstanders gaan ontmoeten. Voor het nieuwe seizoen zijn wij er in geslaagd een nieuwe trainer aan te trekken voor de damesselectie. Gezien het beperkte aanbod van goede trainers was dit niet eenvoudig. Zowel Mars van Mourik en Hennie van Baal complimenten voor hun slagvaardigheid. Op 6 juli zal de nieuwe trainer voorgesteld  worden aan de dames senioren. Bij dezen wensen wij de nieuwe trainer veel succes toe het komende seizoen 2011-2012. 
Zowel ons eerste elftal heren senioren als het tweede heeft een moeilijk seizoen gedraaid door diverse factoren. Jammer genoeg is ons tweede elftal dan ook gedegradeerd. Ons eerste elftal heeft zich gehandhaafd in de 4de klasse, gezien de velen onvoorziene problemen een goede prestatie. Voor het nieuwe seizoen liggen de kaarten duidelijk anders. Met de versterkingen Jan van Mourik en Levie Molle hebben wij nu meer scorend vermogen in het nieuwe seizoen. Wij wensen dan ook beide mannen veel succes toe bij Teisterbanders en natuurlijk de totale selectie van het 1ste en 2de, trainers, leiders en verdere begeleiding. 
De A1 heeft een moeilijk seizoen gedraaid maar ondanks dat zijn ze niet gedegradeerd. Jongens, wij willen jullie bedanken voor de vele steun die jullie het afgelopen seizoen hebben gegeven aan de selectie van het 1ste en 2de. Complimenten voor Gert Niessen  vanwege zijn  opstelling in deze. 
Wat betreft ons derde en vierde elftal, deze hebben een goed seizoen gedraaid. Onze complimenten aan hen en voor het nieuwe seizoen wensen wij jullie veel voetbalplezier toe. Een kampioenstitel voor het derde moet er in zitten gezien de capaciteiten in deze groep. Leiders en begeleiders, bedankt voor jullie inzet het afgelopen seizoen. 
Helaas gaan Tom van Tricht en Bart-Jan Zijlstra onze selectie verlaten. Wij vinden dat bijzonder jammer en een verlies voor onze selectie. Wij wensen hen beide veel succes toe bij T.E.C. zaterdag en uiteraard zijn jullie altijd weer welkom. 
Tot slot en niet onbelangrijk willen wij de mensen bedanken die wederom er voor gezorgd hebben dat de volgende activiteiten succesvol zijn verlopen, nl. paaseieren zoeken, de jeugdreis, de jeugdslotdag enz. 
Het hoogtepunt van elk seizoen, het lentefeest, was een groot succes dit jaar. Nogmaals willen wij de lentefeestcommissie en de vele vrijwilligers hiervoor hartelijk bedanken. 
Het vrijwilligersfeest was dit jaar een groot succes, Anja en Kees Papeleu, Corlien Peters en Wim van Baal hartelijk dank hiervoor. Wij kijken al uit naar het volgende feest komend jaar. 
Tot slot voor onze bestuurders, trainers, begeleiders, vrijwilligers, gemeente en sponsors: 
Het gaat er niet om wat je doet, maar hoe je het doet, zielloos of met overgave. 
Werken met je hoofd, handen en je hart zorgt voor de mooiste resultaten. 
Mensen maken het succes haalbaar, veranderingen beginnen met mensen.
De kracht van het eigen initiatief die voortkomt uit interne motivatie is veel sterker dan wanneer het is opgelegd. Wie iets moet, voelt zich niet verantwoordelijk voor wat hij doet. 
Nieuwe structuren en vastgelegde werkwijzen zorgen voor transparantie en helderheid. 
De kracht om mee te veranderen met de tijd om toch je dromen te blijven realiseren.
Verbinding en samenwerking tussen mensen zijn basisprincipes en de belangrijkste voorwaarden voor een betere toekomst. 

Het gaat niet om werk maar om de werking. 

Wij wensen u allen een hele fijne vakantie toe. Laten we gezamenlijk van het nieuwe seizoen een sportief en succesvol seizoen maken. 

Namens het bestuur 

Goos van Alphen, voorzitter,
Sandra Scholten, secretaris

Terug naar Teisterbanders.