Veilig sportklimaat

Plaatje: Veiliger sportklimaat

Via deze weg informeren wij u over de gedragscode van Teisterbanders. Deze gedragscode is voor allen van belang met als doel en veilig sportklimaat voor iedereen.

Normale omgangsvormen zijn voor ons allen vanzelfsprekend. Eigenlijk zou je die niet hoeven op te schrijven. Maar toch vinden wij het verstandig om de belangrijkste omgangsvormen, de spelregels die wij onderling in de vereniging hanteren en de waarden en normen die wij belangrijk vinden, op papier te zetten.

Om nieuwe leden te laten zien hoe wij met elkaar zorgen voor de unieke sfeer op Sportpark De Woerd. Voor bestaande leden om elkaar te helpen herinneren wat we wel en wat we niet van elkaar kunnen verwachten. Voor de ouders en verzorgers van onze jeugdleden om hen te informeren over onze regels. Voor allen die op ons sportpark aanwezig zijn.

In deze gedragscode vinden jullie afspraken die voor iedereen gelden. Daarnaast hebben we per groep nog aparte afspraken opgenomen. Bijvoorbeeld: afspraken voor de trainers en begeleiders, afspraken voor de spelers etc.

Sinds medio maart 2018 beschikken de jeugdleiders van Teisterbanders en de jeugdscheidsrechters over een Verklaring Omtrent Gedrag.

De gedragscode en bijbehorende documenten, zijn hier te vinden:

Gedragscode

Bijlage 1 – Aannamebeleid Teisterbanders

Bijlage 2 – Protocol ongewenst gedrag

Bijlage 3 – Gedragscode Sancties

Bijlage 4 – Tuchtcommissie

Bijlage 5 – Definitie en Gedragsregels

Meldingsformulier

VOT Teisterbanders en KNVB

Vertrouwencontactpersoon Sjoukje van Setten, E-mailadres: vertrouwenscontactpersoon@teisterbanders.nl.